Ürettiğimiz Dişliler

 

Plastik Dişli

Plastik Dişli

 

 

 

Matematiksel olarak, silindirik bir dişlinin çapı sonsuza giderse, silindir bir düzlem halini alır ve ortaya kremayer çıkar. Ayrıca, bir düzlemde dişlerin uygun ve eşit aralıklarla dizilmesi olarak da düşünülebilir. Temel olarak dönme harketinin öteleme hareketine çevirmek için kullanılırlar.
Dişler öteleme eksenine dik olabileceği gibi eğik de olabilir. (bkz. Resim 1, 2)
Kremayerin bir diğer önemli özelliği evolvent profilin tanımlandığı referans geometri olmasıdır. Yukarıda da bahsedildiği üzere, silindirik bir dişlini çapı sonsuza giderken dişli kremayer haline gelir. Aynı süreçte evolvent eğrisi de bir doğru halini almaktadır. Diğer bir değişle diş profili doğru şeklindedir. Bu sebeple de evolvent profil için referans geometri olarak seçilmiştir.

 

Devamını oku...
 

Zincir Dişli

Zincir Dişli

Zincir mekanizmalar, dişli çark ile kayış kasnak mekanizmaları arasında ara bir mekanizma olarak kabul edilir.

 

Uzun mesafelerde güç ve hareket iletmesi bir avantaj yaratmaktadır. İmalatımız içerisinde bulunan zincir dişliler ASA ve RH faktörleri ile imal edilmektedir.Her türlü iş makinasının; bir sıralı, iki sıralı, üç sıralı ve dört sıralı zincir dişlileri ve özel tip zincir dişliler imal edilmektedir.

Devamını oku...
 

Kremayer Dişli

Kremayer Dişli

 

Matematiksel olarak, silindirik bir dişlinin çapı sonsuza giderse, silindir bir düzlem halini alır ve ortaya kremayer çıkar. Ayrıca, bir düzlemde dişlerin uygun ve eşit aralıklarla dizilmesi olarak da düşünülebilir. Temel olarak dönme harketinin ötelemehareketine çevirmek için kullanılırlar. Dişler öteleme eksenine dik olabileceği gibi eğik de olabilir. (bkz. Resim 1, 2)

 

Kremayerin bir diğer önemli özelliği evolvent profilin tanımlandığı referans geometri olmasıdır. Yukarıda da bahsedildiği üzere, silindirik bir dişlini çapı sonsuza giderken dişli kremayer haline gelir. Aynı süreçte evolvent eğrisi de bir doğru halini almaktadır. Diğer bir değişle diş profili doğru şeklindedir. Bu sebeple de evolvent profil için referans geometri olarak seçilmiştir.

 

Devamını oku...
 

İç Dişlliler

İç Dişliler

 

Birbirine parelel miller arasında güç veya moment aktarmak için kullanılırlar. Temel olarak silindirik alın dişlilerle özdeştirler; ancak dişler ortası delik bir silindirin iç yüzeyindedir.
Dişler silindir ekseniyle açılı ya da düz olabilir. Dişleri silindir ekseniyle açılı olan iç dişlilere, silindirik dişlilerde olduğu gibi, "helis/eğik iç dişli" denir. Burada kullanılan "eğik" tanımlaması tam olarak geometriyi ifade etmez. Çünkü, gerçekte dişler eğik değildir, helis olarak silindirin iç yüzeyine sarılırlar. (bkz. Resim 1, 2, 3)
Nadiren de olsa bazı yabancı kaynaklarda, koni açısı 180°'den yüksek, diğer bir deyişle, dişleri koninin iç yüzeyine açılmış konik dişlilere de iç dişli denmektedir. Ancak bu terim sanayimizde kullanılmamaktadır.

Devamını oku...
 

Düz Dişliler

Düz Dişliler

Dişli çarklar, hareket iletiminin temel bileşenidir. Farklı ihtiyaçlar ve uygulamalar için farklı dişliler mevcuttur. Düz, helis, çavuş, konik, ayna, mahruti, iç dişli, kremayer, evolent, nihayetsiz,
planet, zincir, triger gibi bir çok dişli çeşidi bulunmaktadır. Enes Dişli ve dişli kutusu üretiminde 10 yıllık bir tecrübeye sahiptir. Firmamız, 10 mm çaptan 4000 mm çapa kadar çok çeşitli türlerde dişli üretme kabiliyetine sahiptir.
Dişliler; çelik, metal işleme, kimyasal tesisler, kağıt, çimento, lastik fabrikaları, madencilik, tarım, hadde, haddehane, atık su arıtma ve malzeme taşıma gibi çeşitli endüstri sektörlerine yönelik olarak üretilmektedir.

Devamını oku...